5 mars 2010

Birka i Ösmo

Det ståtliga huset på bilden byggdes 1912 av mamsellen Sara Carolina Björklund. Kanske är det mamsellen själv och några av hennes skyddslingar som syns på balkongen och förstukvisten. Sara Carolina hade under 1800-talets första hälft kommit som ”fosterbarn” till prosten i Ösmo. Hon blev ogift, men ett arv gjorde henne ekonomiskt obunden i vuxen ålder. På äldre dar lät hon bygga huset Birka i Ösmo, där hon bodde några år innan hon dog. Sara Carolina var mycket socialt engagerad och fick med tiden liberala åsikter, som enligt uppgift inte alltid var så populära. När hon testamenterade Birka till Ösmo kommun, var det med förhoppning om att kommunen skulle driva en skola för unga kvinnor där. 1923 tog Ösmo kommun över huset, som framför allt bedrev olika typer av skolverksamhet där. Resten är historia - Huset räddades med en hårsmån från rivning av den ideella föreningen Sara Carolina, som med ett krafttag av sällan skådat slag, ryckte upp huset från den dvala det hade hamnat i under 1970-talets slut. Föreningen köpte Birka av Nynäshamns kommun, huset renoverades utvändigt och invändigt. Birka kom till slut att bli ett allaktivitetshus i Sara Carolina Björklunds anda. Men så brann huset ner en sommarnatt år 2000! Därefter följde en del turer om tomten och dess öde. (Men om detta får den intresserade läsa mer om i NP:s pressarkiv.... ) Hur gick det tillslut då? Jo, på tomten byggdes Ösmos nya bussterminal.
/Emma

Inga kommentarer: