31 augusti 2011

Söder i våra hjärtan - nu även på södra Södertörn

Den i släktforskarkretsar numera välkända CD-skivan Söder i våra hjärtan - Söder, människor och miljöer 1870-1930 är inköpt till Nynäshamns bibliotek. Den finns tillgänglig för allmänheten på vår "släktforskardator". Skivan innehåller uppgifter ur det s k Rotemansarkivet och omfattar en halv miljon Söderbor, ca 1,7 miljoner poster, mellan åren 1870 och 1930. På skivan finns dessutom tiotusentals uppgifter om lägenheter, företag, skolelever, hamnarbetare m.m. från samma period. Databaserna kompletteras med över fyrahundra artiklar och en samling på tretusen bilder – fotografier, ritningar, arkivhandlingar, kartor – där man kan studera Söders utveckling och dess invånares livsmiljö i stort och smått under de dynamiska femtio åren kring sekelskiftet. Artiklarna ger en fördjupad information om många olika ämnen. Man hittar dem lätt från första sidan via rubriker som: Folket, Arbetet, Trafik, Skolan, De fattiga mm. Det är lätt att bara sitta och klicka sig vidare mellan artiklarna. Söderskivan kan vara intressant för både släktforskare, skolelever och studenter och ja - vem som helst som är historieintresserad.
Själv tänker jag på kopplingen mellan Söder och Nynäshamns tidiga historia. 1913 flyttades Telegrafverkets verkstäder från Mosebacke till Nynäshamns villastad som det hette då. Tillsammans med verkstäderna flyttade dess arbetare med familjer, som kom att sätta sin prägel på Nynäshamns fortsatta utveckling.
Foto: Nynäshamns bildarkiv

/Emma

12 augusti 2011

Centralgatan i färg

Det är alltid så skumt när man råkar se färgfilmer från andra världskriget. Det gick nån TV-serie för några år sen där man fick se tyska soldater i färg - helt absurt! Andra världskriget ÄR liksom svartvitt. Samma känsla har jag när jag får se det här fotot. Nynäshamn före 1970 är svartvitt för mig. Bilden är tagen från den s k Telesalen, alltså den lokal som ligger ovanpå det som idag är Apoteket Hjärtat och året är 1964. Till höger i bild ser man den bebyggelse som fanns på Alkärrsplan innan Domusparkeringen, sjukhuset och alltihopa kom dit. Det gamla konsumhuset håller på att rivas och det är vänstertrafik.

Fotade då det begav sig gjorde såklart Runo Rahm.

/Emma