18 april 2013

Kampsportsmästare anno 1919En dag fick jag ett mail av en person som lite försynt påpekade att det nog stod fel namn till den här bilden i databasen. Jag hade skrivit  "V. Granholms boxningskurs i Nynäshamn 1919". Det där bör nog vara Viking Cronholm enligt mailskrivaren (han har kostym och sitter i mitten). Intressant! Vem kunde då denna Viking Cronholm vara? Svaret fanns i en artikel på Wikipedia.
 
Viking Cronholm (1874-1961) var den som introducerade den japanska kampsporten jujutsu i Sverige. 1891 - 1893 utbildade han sig till sjukgymnast, fritiden ägnade han åt boxning. 1895 - 1900 vistades han i Chicago. Fritiden ägnade han åt boxning, och han vann även en mästartitel vid tävlingar i Portland. När han kommit åter till Stockholm arbetade han vid Gustaf Zanders Medico-mekaniska institutet, en tidig föregångare till dagens gym. 1904 flyttade han till Kapstaden i Sydafrika, där han öppnade ett eget institut för sjukgymnastik, men bytte två år senare praktiken mot Ling-gymnastik på Carlton Hotel i Johannesburg, där han lärde sig jujutsu. 1907 startade Cronholm jujutsuträning i Stockholm. Under 1900-talets första hälft var han även en flitigt anlitad instruktör av poliser, militärer och anställda i kriminalvården.

Det var som tusan... Och nu hade turen kommit till Nynäshamnarna.

/Emma


11 april 2013

Senast visade film

i Salongens filmcirkel:
Läs gärna Roger Eberts recension av filmen. Ebert var fram till sin död för några dagar sedan en av USA:s mest framstående filmskribenter och 2005 belönades han med en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Här kan man läsa en av hans Woody Allen-intevjuer, gjord vid tiden för Bullets over Broadway. Tack för igår och välkomna tillbaka till filmcirkeln den 12 juni.

8 april 2013

Ensam i Berlin

Idag är det 70 år sedan Elise och Otto Hampel avrättades av naziregimen. Makarna Hampel hade under ett par år gjort motstånd mot denna regim genom att skriva och sprida vykort och handskrivna lappar med antinazistiska slagord runtom i den tyska huvudstaden. Strax innan sin egen död 1947 skrev den tyske författaren Hans Fallada en roman baserad på dessa händelser. Romanen har nu återutgivits och hamnat i tätposition på boklistor världen över. Den brittiska dagstidningen The Guardian har under mars månad låtit sin nätbaserade bokcirkel ägna sig åt denna roman, som alltså heter Ensam i Berlin, och verkligen är värd att läsa. Nedan bilder (hämtade från The Guardian) på ett av makarna Hampels vykort och på den minnestavla som satts upp vid platsen för huset där de bodde.

("En tysk / Tyska folk vakna! Vi måste befria oss från Hitler!")

Minnestavla vid Amsterdamer Strasse 10
Här stod det hus, i vilket
Otto Hampel
21 juni 1897-8 april 1943
och
Elise Hampel
27 oktober 1903-8 april 1943
bodde tills de häktades.
Arbetarparet avrättades i Berlin-Plötzensee den 8 april 1943.
Deras motstånd mot den nationalsocialistiska regimen
var förlagan för Hans Falladas roman Ensam i Berlin.