15 november 2013

S/S Hansa - en katastrof i november

S/S Hansa i Nynäshamn, ca 1940-talets början
Sökte i bilddatabasen på ordet "november" och fick träffar på foton som föreställer fartyget Hansa vid kajen i hamnen. Det är nog många Nynäshamnare som minns Hansakatastrofen, men yngre personer kanske inte alls känner till den? Dess sorgliga historia lyder som följer: Passagerarfartyget Hansa var byggt 1899 och hade trafikerat linjen mellan Gotland och fastlandet i 45 år. Olyckan inträffade på morgonen den 24 november 1944. Hansa hade avgått från Nynäshamn kl 23.30 kvällen innan som ordinarie nattbåt till Visby, med beräknad ankomst kl 07.30 nästa morgon. Kl 05.57 skakades fartyget av en våldsam explosion. Hela fartyget klövs i två delar och sjönk inom loppet av några få minuter. Hansa hade träffats av en torped. Endast två av de 86 personerna ombord överlevde, en andrestyrman och en officer. 
Hansa ligger i Nynäshamns hamn, 1920-ral
Regeringen tillsatte en utredning under namnet Hansakommissionen som skulle klarlägga orsaken till explosionen. Experter från marinen och utredningspersonal från Statens kriminaltekniska anstalt (SKA) hjälpte till. Tidigt stod det klart att förlisningen orsakats av en torped som avlossats av den sovjetiska ubåten L-21. Katastrofen var den största inom svensk sjöhistoria sedan 1600-talet fram tills Estonia-katastrofen 1994.
Källa: wikipedia.se
/Emma