18 april 2013

Kampsportsmästare anno 1919En dag fick jag ett mail av en person som lite försynt påpekade att det nog stod fel namn till den här bilden i databasen. Jag hade skrivit  "V. Granholms boxningskurs i Nynäshamn 1919". Det där bör nog vara Viking Cronholm enligt mailskrivaren (han har kostym och sitter i mitten). Intressant! Vem kunde då denna Viking Cronholm vara? Svaret fanns i en artikel på Wikipedia.
 
Viking Cronholm (1874-1961) var den som introducerade den japanska kampsporten jujutsu i Sverige. 1891 - 1893 utbildade han sig till sjukgymnast, fritiden ägnade han åt boxning. 1895 - 1900 vistades han i Chicago. Fritiden ägnade han åt boxning, och han vann även en mästartitel vid tävlingar i Portland. När han kommit åter till Stockholm arbetade han vid Gustaf Zanders Medico-mekaniska institutet, en tidig föregångare till dagens gym. 1904 flyttade han till Kapstaden i Sydafrika, där han öppnade ett eget institut för sjukgymnastik, men bytte två år senare praktiken mot Ling-gymnastik på Carlton Hotel i Johannesburg, där han lärde sig jujutsu. 1907 startade Cronholm jujutsuträning i Stockholm. Under 1900-talets första hälft var han även en flitigt anlitad instruktör av poliser, militärer och anställda i kriminalvården.

Det var som tusan... Och nu hade turen kommit till Nynäshamnarna.

/Emma


Inga kommentarer: