8 april 2013

Ensam i Berlin

Idag är det 70 år sedan Elise och Otto Hampel avrättades av naziregimen. Makarna Hampel hade under ett par år gjort motstånd mot denna regim genom att skriva och sprida vykort och handskrivna lappar med antinazistiska slagord runtom i den tyska huvudstaden. Strax innan sin egen död 1947 skrev den tyske författaren Hans Fallada en roman baserad på dessa händelser. Romanen har nu återutgivits och hamnat i tätposition på boklistor världen över. Den brittiska dagstidningen The Guardian har under mars månad låtit sin nätbaserade bokcirkel ägna sig åt denna roman, som alltså heter Ensam i Berlin, och verkligen är värd att läsa. Nedan bilder (hämtade från The Guardian) på ett av makarna Hampels vykort och på den minnestavla som satts upp vid platsen för huset där de bodde.

("En tysk / Tyska folk vakna! Vi måste befria oss från Hitler!")

Minnestavla vid Amsterdamer Strasse 10
Här stod det hus, i vilket
Otto Hampel
21 juni 1897-8 april 1943
och
Elise Hampel
27 oktober 1903-8 april 1943
bodde tills de häktades.
Arbetarparet avrättades i Berlin-Plötzensee den 8 april 1943.
Deras motstånd mot den nationalsocialistiska regimen
var förlagan för Hans Falladas roman Ensam i Berlin.


Inga kommentarer: