7 september 2011

Salongens bokcirkel hösten 2011

Salongens bokcirkel avslutade våren med en roman vars huvudperson lider av olycklig kärlek till staden Stockholm - en känsla som många som flyttat dit med mer eller mindre storslagna drömmar säkert kan känna igen.
"Jag tänker på Stockholm, som jag älskat med en vördnadsfull och obesvarad kärlek fast jag bara sett skalet, som är var mans egendom, och så litet av det sköna och lärorika och hemlighetsfullt syndiga det gömmer."
Elin Wägners Norrtullsligan (1908) är en klassisk Stockholmsskildring som med bitande ironi och rapp dialog beskriver hur fyra lågavlönade kvinnliga kontorister slits mellan drömmen om den romantiska kärleken och det individuella självförverkligande som då äntligen börjat bli tillgängligt även för kvinnor. Deltagarna i Salongens bokcirkel diskuterade bland annat det pris som kvinnorna i Wägners roman får betala för sin självständighet. Wägners huvudperson Elisabeth ger i ett svagt ögonblick efter för känslan av att saker och ting nog trots allt var enklare när hennes mamma var ung och en arm om livet alltid var detsamma som en ring på fingret. Hon reflekterar - och ironiserar - även över sin egen lust att mot bättre vetande behaga sin chef - "en stor och glad syndare". Vid åsynen av ett gammalt par ropar hennes hjärta "helt omotiverat på någon, som jag aldrig tänker på, men som jag en gång hoppades jag skulle få ha barnbarn med. [...] -Det där är nog bra, men jag har ju Friheten. Och i mitt hjärtas innersta hjärta avskydde jag den, som kvinnliga kvinnor gör då de har den."
Delvis kan Elisabeth alltså sägas vara kvar i essentialistiskt färgade föreställningar om vad det innebär att vara kvinna. Samtidigt säger hon: "Jag har bara träffat på en, som uppkattade mitt människovärde, och han gjorde det inte heller." Wägner beskriver de komplexa känslor som är kopplade till denna problematik, men i slutänden råder det knappast något tvivel om att friheten är värd priset. Som litteraturvetaren Boel Hackman konstaterar i sitt efterord är de frågor om självständighet och kärlek på lika villkor som romanen ställer fortfarande aktuella.
Även Norrtullsligan anknyter alltså till den av vårens tidigare läsning att döma tidlösa frågan om kärlekens natur. En av kontoristerna läser Hjalmar Söderbergs drama "Gertrud", vars mest kända replik lyder: "Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet". Denna replik kan tjäna som brygga till bokcirkelns nästa bok. Temat för hösten blir en bok per årtionde, från 1910-tal till 1940-tal. Först ut blir Söderbergs Den allvarsamma leken (1912), en roman om kärlek, illusion och resignation som delar tematik och miljö - det tidiga 1900-talets Stockholm - med Wägners roman. Välkomna till Salongens bokcirkel tisdag den 13 september kl. 18.00.


/Salongens bokcirkel genom Mattias

Inga kommentarer: