25 februari 2011

Vinterväg

En kvinna pulsar i snön längs en väg kantad med snöklädda, höga tallar. Bilden är tagen för ungefär 120 år sedan på den väg som senare kom att kallas Centralgatan. Enligt uppgift skall bilden vara tagen någonstans mellan Malmen och Kullsta. Malmen var alltså det område som nu ligger i korsningen Vikingavägen-Centralgatan. Det är svårt att föreställa sig hur tyst och stilla det måste ha varit att gå längs denna väg, som idag väl är Nynäshamns mest trafikerade gata? Men vintern ser ut att vara ungefär samma som i år.
Foto okänd, Nynäshamns bildarkiv
/Emma

Inga kommentarer: