31 augusti 2011

Söder i våra hjärtan - nu även på södra Södertörn

Den i släktforskarkretsar numera välkända CD-skivan Söder i våra hjärtan - Söder, människor och miljöer 1870-1930 är inköpt till Nynäshamns bibliotek. Den finns tillgänglig för allmänheten på vår "släktforskardator". Skivan innehåller uppgifter ur det s k Rotemansarkivet och omfattar en halv miljon Söderbor, ca 1,7 miljoner poster, mellan åren 1870 och 1930. På skivan finns dessutom tiotusentals uppgifter om lägenheter, företag, skolelever, hamnarbetare m.m. från samma period. Databaserna kompletteras med över fyrahundra artiklar och en samling på tretusen bilder – fotografier, ritningar, arkivhandlingar, kartor – där man kan studera Söders utveckling och dess invånares livsmiljö i stort och smått under de dynamiska femtio åren kring sekelskiftet. Artiklarna ger en fördjupad information om många olika ämnen. Man hittar dem lätt från första sidan via rubriker som: Folket, Arbetet, Trafik, Skolan, De fattiga mm. Det är lätt att bara sitta och klicka sig vidare mellan artiklarna. Söderskivan kan vara intressant för både släktforskare, skolelever och studenter och ja - vem som helst som är historieintresserad.
Själv tänker jag på kopplingen mellan Söder och Nynäshamns tidiga historia. 1913 flyttades Telegrafverkets verkstäder från Mosebacke till Nynäshamns villastad som det hette då. Tillsammans med verkstäderna flyttade dess arbetare med familjer, som kom att sätta sin prägel på Nynäshamns fortsatta utveckling.
Foto: Nynäshamns bildarkiv

/Emma

Inga kommentarer: